Tag Archives: cami halısı bingöl

Bingöl Cami Halısı Cami halısı Bingöl camilerinin tarihi ve kültürel havasını yansıtan ve ibadet alanlarının çok daha güzelleşmesini sağlayan materyallerdir. Bingöl, il statüsünüCumhuriyet döneminde kazanmış ve daha önceleri çevre şehirlere bağlı olarak bir yerleşim yeri olmuştur. Bununla birlikte Bingöl tarihi kaynaklarda ilk olarak Hititler döneminde rastlanmaktadır. Bundan sonra Hurilerin, Urartuların, Romalıların hâkimiyeti altına girmiştir. Hz. […]