Halıların Hayatımızdaki yeri

Halılar kültürümüzde önemli bir eşya konumundadır. Eski devirlerde duvarlara kadar asılan halılar şimdilerde evlerimizde önemli konuma sahiptirler. Evin dokusunu biçimlendirirler ve zemini kaplayarak hoş bir görüntü sağlarlar.

Halıların Tarihi

Evlerde büyük bir yere sahip olan halılar bulunduğumuz çağa kadar birçok başkalaşım geçirerek gelmiştir. Dünyada bilinen ilk halı Orta Asya da Türkler tarafında dokunmuştur.Halının tarihi de bu şekilde başlar. En eski örneğin milattan önce 5-6. Yüzyıllarda dokunduğu ve StateHermitage Müzesinde sergilendiği bilinmektedir. Buna Pazırık halısı denmektedir. 1949 yılının yaz mevsiminde bir grup Rus arkeolog Sibirya’nın Altay dağları tepelerinde bir buz mezar açarlar. Bu mezarda da dünyanın en ünlü dokuma halısı unvanını alacak olan Pazırık halısı bulunmaktaydı. İşte bu halıyı dokuyanlarında Orta Asya Türkleri olduğu kabul edilmektedir. Halının üzerindeki motifler içindeki süvari ve atların ayrıntısında eyer örtüsü tasvirleri ile atların kuyruklarının bağlanma biçimleri, Hun kültürüne ve o dönem Türk topluluklarının geleneklerine ait önemli detayları taşıdığından kimliği konusunda bilgi vermektedir.
Rusya’da müzede saklanan Pazırık Halısından alınan materyaller Rus ve İsviçre’deki bilim adamları tarafından karbon testine tabi tutulmuş ve sonuçlar halının M.Ö. 383-200 yıllarında dokunduğu bilgisini vermiştir.

Pazırık halısının günümüze kadar bozulmadan gelmesi bulunduğu mezardaki suyun donmuş olması sayesindedir. Halı bir buz topu olarak bulunmuş ve çözüldüğünde birkaç yırtık ve kayıp bir köşesi dışında çok iyi durumda olduğu görülmüştür. Halının tarihi başlangıcı konusunda önemli yere sahip olan bu halı özellikle Türkler için önem arz eder.

Halının tarihi insan kadar eskiye dayanır. İnsanlar öldürdükleri hayvanların postlarını yaşadıkları yerlerin zeminlerine koyarak özellikle kış mevsiminde rahatlık yaşarlardı. Zaten ilk ihtiyaç sıcak bir zemindi fakat sonrasında günümüzde üstüne dekorasyon eklenmiştir.Halının tarihi yaşadığımız devirde birçok bakımdan önemli yer tutar. Özellikle Türk kültüründe fazla yere sahip olması başka ülkelere de bu kültür hakkında bilgi verilmesini sağlar.

Halılar şimdilerde farklı farklı şekillerde ve desenlerde kendini göstermektedir. Piyasa fazla alternatiflerle alıcılara birçok imkan sunmaktadır. Ayrıca fiyatlar da bunlara bağlı olarak değişmektedir. Eskiden elde dokunarak büyük zahmetlerle dokunan halılar şimdi birçok makinenin üretilmesiyle kolaylıkla hazırlanırlar. Ürün çeşitliliği de zamandan kazançtan gelir. Ayrıca makinenin işlevselliği de halının farklı şekillerde dokunmasını sağlar.

Halı ve Modern Dünya

İnsan hayatı teknolojinin gelişmesiyle kendini çok fazla farklılaştırmıştır. Yaşam tarzı ve düzeni eskiye oranla farklı boyutlara ulaşmıştır. Halılarda bu inovasyondan etkilenmişlerdir. Piyasada çeşitli konseptlerde ve kimyasal yapılarda halı çeşidi bulunmaktadır. İnsanların yaşadıkları evleri dışında birçok işyeri de halı tercihinde bulunabilmektedir. Bunun temel sebebi de tabi ki halının dokunuşundaki incelikten gelmektedir.

Halılar fiyat konusunda değişiklikler gösterirler bunun temel sebebi halının kimyasal yapısıdır. Kaliteli hammadde kullanımı fiyatı artış yönünde etkilemektedir. Bir de renk renk halı üretimleri yapılarak canlılık seven insanlara kolaylık sağlanmıştır.

Online Katalog İçin Tıklayın

[wpseo_address show_state=”1″ show_country=”1″ show_phone=”1″ show_phone_2=”1″ show_fax=”1″ show_email=”1″ show_logo=”0″]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir